Select Page

Det er vigtigt at søge hjælp, når man selv eller nogen man holder af er i problemer. Hos https://amisbrugsbehandling.dk/andre-misbrug/behandlingssteder-for-misbrug/misbrugscenter.html tilbydes professionel behandling og rådgivning til en lang række forskellige misbrug. Behandlingen foregår i trygge rammer og gives med henblik på at genskabe livsglæden og etablere et liv uden misbrug.

Start allerede i dag og tag det første skridt i retningen af et nyt – og bedre – liv!

Hvad er et misbrugscenter?

Et misbrugscenter er et sted, hvor forskellige behandlingsformer gives med henblik på at undslippe et misbrug. Her ydes en gennemtestet og effektiv behandlingsstrategi. Fordelen ved dette misbrugscenter er, at behandlingen er ambulant. Det betyder, at de fleste fortsat kan opretholde et almindeligt liv med familie og venner, mens behandlingen står på. Der gives effektive redskaber til misbrugeren, der gør, at vedkommende kan komme gennem dagen uden at føle trang til tilbagefald.

Hvem kan komme på misbrugscenter?

Det er typisk folk, der enten har et misbrug af alkohol, kokain eller hash. Dog tilbydes der også behandling for eksempelvis for medicinmisbrug, blandingsmisbrug – hvor man tager forskellige former for enten narkotika og/eller i sammenkobling med alkohol – eller øvrige stofmisbrug, som indbefatter anden form for narkotika.

Koster det penge at være på misbrugscenter?

Ja, det koster penge at modtage hjælp og behandling. Priserne varierer afhængigt af hvilket misbrug og behandling, der er tale om. Dog er betalingen fleksibel, og der kan aftales yderligere om afbetaling undervejs i forløbet eller på forhånd. Dog er priserne ikke uoverkommelige. Når man selv betaler for sin misbrugsbehandling, undgår man også lange ventetider i det offentlige.

Det er altid muligt at undersøge hvilken finansielle muligheder, man har.

Ønsker man at kvitte sit misbrug, bør man omgående modtage den rette hjælp!

Kan man ringe anonymt?

Man kan altid ringe anonymt og få en uforpligtende snak. Her kan man snakke om sit misbrug, hvordan man har det og hvilke tilbud, man kan få med henblik på behandling. Det kan ofte være bekvemt at gemme sig bag anonymitet når man åbent og ærligt rækker ud efter hjælp. For mange er det tabubelagt, men i virkeligheden er dette det allervigtigste skridt på rejsen for at blive rask. Det viser dermed en enorm viljestyrke og et mod!

Hvis det var enkelt og nemt at kvitte et misbrug på egen hånd, så gjorde alle det. Det er dog ikke sådan, landet ligger – og derfor kan du være stolt, så snart du ringer og beder om hjælp.

Er der hjælp til pårørende?

Et misbrug rammer ikke kun misbrugeren – det rammer også de pårørende. For de pårørende bliver misbruget en konstant bekymring og en frygt for at miste misbrugeren til misbruget. De føler sig magtesløse over, hvad de skal gøre. De ønsker inderligt at hjælpe og give misbrugeren den allerbedste støtte – men det kan ofte være svært at vide, hvordan man gør dette.

Når man ved, at misbrug rammer hele familien og omgangskredsen, er det derfor også vigtigt at sætte fokus på de pårørendes rolle og give dem værktøjer til at støtte misbrugeren korrekt.

Ofte lider de pårørende også under bekymringer, som er vigtige at få italesat og bearbejdet.